ข้อมูลปริมาณฝน
สถานีโทรมาตร ที่ตั้ง ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (มม.) ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า (มม.)
ฝนเมื่อวาน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน วันนี้ 1 วัน 2 วัน
สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 0.00 0.00 54.50 15.00 0.00 0.00
สะพานดาวดึงส์ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 0.00 4.50 4.50 0.50 0.00 0.00
สะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 20.50 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00
สะพาน กฟผ.อุทิศ ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 0.00 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00
สะพานบ้านหนองปรือ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพานบ้านบึงหัวแหวน ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00
สะพานตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพานวังปลาหมู ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพานแควใหญ่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
สะพานบ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00
สะพานธนะรัชต์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 0.00 3.00 3.00 2.50 0.00 0.00
ข้อมูลระดับน้ำ/ปริมาณน้ำท่า
สถานีโทรมาตร ที่ตั้ง ระดับเตือนภัย
(ม.รทก.)
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.) ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
เมื่อวาน วันนี้ 1 วัน 2 วัน 3 วัน ระดับสูงสุด แนวโน้ม
วันที่ - เวลา ระดับน้ำ
สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพานดาวดึงส์ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 75.68 - 57.20 - - - 08-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 49.11 - 26.81 - - - 08-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพาน กฟผ.อุทิศ ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 52.59 - 41.19 - - - 08-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพานบ้านหนองปรือ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 147.06 - 141.57 - - - 08-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานบ้านบึงหัวแหวน ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 78.38 - 71.51 - - - 08-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 116.29 - 104.55 - - - 08-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานวังปลาหมู ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 33.02 - 23.02 - - - 08-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานแควใหญ่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 28.28 - 24.49 - - - 08-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานบ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 14.82 - 6.70 - - - 08-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 17.63 - 8.32 - - - 08-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานธนะรัชต์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 5.10 - 1.07 - - - 08-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.52 0.29 0.22 - - - 08-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶