ภาพรวม เสาระดับ
TC140102 : สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี
ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ภาพรวม เสาระดับ
TC010509 : สะพานบ้านหนองปรือ
ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
ภาพรวม เสาระดับ
TC140606 : สะพานแควใหญ่
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ภาพรวม เสาระดับ
TC140101 : สะพานบ้านท่าเรือ
ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

ภาพรวม เสาระดับ
TC140103 : สะพานธนะรัชต์
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ภาพรวม เสาระดับ
TC140104 : สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์
ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม