ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC140101
ที่ตั้ง : ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
สถานีตรวจวัด : Water Level (Discharge), CCTV
ลุ่มน้ำย่อย : แม่น้ำแม่กลอง
ชื่อสถานี : สะพานบ้านท่าเรือ
พิกัด UTM : 13.949748, 99.749691
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำแม่กลอง
ระดับ BM : 16.60 ม.รทก.
ข้อมูลลำน้ำ
ตลิ่งซ้าย : 16.33 ม.รทก. ตลิ่งขวา : 14.82 ม.รทก.
ระดับท้องน้ำ : 2.90 ม.รทก. ระดับหมุดหลักฐาน : 16.60 ม.รทก.
ระดับศูนย์เสา : 3.14 ม.รทก.      
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ
ระดับน้ำปัจจุบัน :

6.66

ม.รทก. ปริมาณการไหลปัจจุบัน :

123.41

ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังน้ำท่วม :

14.32

ม.รทก. วิกฤตน้ำท่วม :

14.82

ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง :

5.09

ม.รทก. วิกฤตน้ำแล้ง :

4.27

ม.รทก.
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 14.82 14.32 4.27 5.09 6.66 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.