ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC140102
ที่ตั้ง : ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
สถานีตรวจวัด : Rainfall, Water Level (Discharge), CCTV
ลุ่มน้ำย่อย : แม่น้ำแม่กลอง
ชื่อสถานี : สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี
พิกัด UTM : 13.805577, 99.871898
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำแม่กลอง
ระดับ BM : 17.83 ม.รทก.
ข้อมูลลำน้ำ
ตลิ่งซ้าย : 17.72 ม.รทก. ตลิ่งขวา : 17.63 ม.รทก.
ระดับท้องน้ำ : 5.68 ม.รทก. ระดับหมุดหลักฐาน : 17.83 ม.รทก.
ระดับศูนย์เสา : 6.14 ม.รทก.      
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
  ระดับน้ำฝนปัจจุบัน :

0.00

มม. เฝ้าระวัง :

60.00

มม. วิกฤต :

90.00

มม.
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ
ระดับน้ำปัจจุบัน :

8.62

ม.รทก. ปริมาณการไหลปัจจุบัน :

137.00

ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังน้ำท่วม :

17.13

ม.รทก. วิกฤตน้ำท่วม :

17.63

ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง :

1.47

ม.รทก. วิกฤตน้ำแล้ง :

0.59

ม.รทก.
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 17.63 17.13 0.59 1.47 8.62 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.