ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC140103
ที่ตั้ง : ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สถานีตรวจวัด : Rainfall, Water Level (Discharge), CCTV
ลุ่มน้ำย่อย : แม่น้ำแม่กลอง
ชื่อสถานี : สะพานธนะรัชต์
พิกัด UTM : 13.540849, 99.824091
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำแม่กลอง
ระดับ BM : 5.94 ม.รทก.
ข้อมูลลำน้ำ
ตลิ่งซ้าย : 5.10 ม.รทก. ตลิ่งขวา : 5.67 ม.รทก.
ระดับท้องน้ำ : -7.75 ม.รทก. ระดับหมุดหลักฐาน : 5.94 ม.รทก.
ระดับศูนย์เสา : 0.00 ม.รทก.      
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
  ระดับน้ำฝนปัจจุบัน :

0.00

มม. เฝ้าระวัง :

60.00

มม. วิกฤต :

90.00

มม.
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ
ระดับน้ำปัจจุบัน :

1.07

ม.รทก. ปริมาณการไหลปัจจุบัน :

-999.00

ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังน้ำท่วม :

4.60

ม.รทก. วิกฤตน้ำท่วม :

5.10

ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง :

-3.55

ม.รทก. วิกฤตน้ำแล้ง :

-4.67

ม.รทก.
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 5.10 4.60 -4.67 -3.55 1.07 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.