ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC140606
ที่ตั้ง : ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สถานีตรวจวัด : Rainfall, Water Level (Discharge), CCTV
ลุ่มน้ำย่อย : แม่น้ำแควใหญ่
ชื่อสถานี : สะพานแควใหญ่
พิกัด UTM : 14.034006, 99.515669
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำแม่กลอง
ระดับ BM : 30.42 ม.รทก.
ข้อมูลลำน้ำ
ตลิ่งซ้าย : 30.42 ม.รทก. ตลิ่งขวา : 28.28 ม.รทก.
ระดับท้องน้ำ : 20.86 ม.รทก. ระดับหมุดหลักฐาน : 30.42 ม.รทก.
ระดับศูนย์เสา : 22.52 ม.รทก.      
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
  ระดับน้ำฝนปัจจุบัน :

0.00

มม. เฝ้าระวัง :

60.00

มม. วิกฤต :

90.00

มม.
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ
ระดับน้ำปัจจุบัน :

24.58

ม.รทก. ปริมาณการไหลปัจจุบัน :

132.85

ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังน้ำท่วม :

27.78

ม.รทก. วิกฤตน้ำท่วม :

28.28

ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง :

23.40

ม.รทก. วิกฤตน้ำแล้ง :

22.61

ม.รทก.
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 28.28 27.78 22.61 23.40 24.58 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.