ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC140702
ที่ตั้ง : ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
สถานีตรวจวัด : Water Level (Discharge), CCTV
ลุ่มน้ำย่อย : ห้วยตะเพิน
ชื่อสถานี : สะพานบ้านหนองปรือ
พิกัด UTM : 14.606916, 99.457132
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำแม่กลอง
ระดับ BM : 147.06 ม.รทก.
ข้อมูลลำน้ำ
ตลิ่งซ้าย : 147.06 ม.รทก. ตลิ่งขวา : 147.12 ม.รทก.
ระดับท้องน้ำ : 140.73 ม.รทก. ระดับหมุดหลักฐาน : 147.06 ม.รทก.
ระดับศูนย์เสา : 141.15 ม.รทก.      
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ
ระดับน้ำปัจจุบัน :

141.31

ม.รทก. ปริมาณการไหลปัจจุบัน :

0.00

ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังน้ำท่วม :

146.56

ม.รทก. วิกฤตน้ำท่วม :

147.06

ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง :

142.56

ม.รทก. วิกฤตน้ำแล้ง :

141.91

ม.รทก.
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 147.06 146.56 141.91 142.56 141.31 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.