ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC140703
ที่ตั้ง : ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
สถานีตรวจวัด : Rainfall, Water Level (Discharge)
ลุ่มน้ำย่อย : ลำตะเพิน
ชื่อสถานี : สะพานบ้านบึงหัวแหวน
พิกัด UTM : 14.31817, 99.482007
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำแม่กลอง
ระดับ BM : 78.38 ม.รทก.
ข้อมูลลำน้ำ
ตลิ่งซ้าย : 78.38 ม.รทก. ตลิ่งขวา : 78.38 ม.รทก.
ระดับท้องน้ำ : 69.16 ม.รทก. ระดับหมุดหลักฐาน : 78.38 ม.รทก.
ระดับศูนย์เสา : 70.71 ม.รทก.      
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
  ระดับน้ำฝนปัจจุบัน :

0.00

มม. เฝ้าระวัง :

60.00

มม. วิกฤต :

90.00

มม.
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ
ระดับน้ำปัจจุบัน :

71.46

ม.รทก. ปริมาณการไหลปัจจุบัน :

3.89

ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังน้ำท่วม :

77.88

ม.รทก. วิกฤตน้ำท่วม :

78.38

ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง :

71.30

ม.รทก. วิกฤตน้ำแล้ง :

70.50

ม.รทก.
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 78.38 77.88 70.50 71.30 71.46 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.