ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC140806
ที่ตั้ง : ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
สถานีตรวจวัด : Rainfall, Water Level (Discharge)
ลุ่มน้ำย่อย : แม่น้ำแควน้อย
ชื่อสถานี : สะพานดาวดึงส์
พิกัด UTM : 14.478148, 98.84204
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำแม่กลอง
ระดับ BM : 75.68 ม.รทก.
ข้อมูลลำน้ำ
ตลิ่งซ้าย : 75.68 ม.รทก. ตลิ่งขวา : 75.68 ม.รทก.
ระดับท้องน้ำ : 53.33 ม.รทก. ระดับหมุดหลักฐาน : 75.68 ม.รทก.
ระดับศูนย์เสา : 53.33 ม.รทก.      
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
  ระดับน้ำฝนปัจจุบัน :

0.00

มม. เฝ้าระวัง :

60.00

มม. วิกฤต :

90.00

มม.
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ
ระดับน้ำปัจจุบัน :

57.18

ม.รทก. ปริมาณการไหลปัจจุบัน :

135.20

ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังน้ำท่วม :

75.18

ม.รทก. วิกฤตน้ำท่วม :

75.68

ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง :

57.54

ม.รทก. วิกฤตน้ำแล้ง :

55.93

ม.รทก.
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 75.68 75.18 55.93 57.54 57.18 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.