ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC141001
ที่ตั้ง : ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สถานีตรวจวัด : Rainfall, Water Level (Discharge)
ลุ่มน้ำย่อย : แม่น้ำแควน้อย
ชื่อสถานี : สะพานบ้านเก่า
พิกัด UTM : 13.971222, 99.30675
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำแม่กลอง
ระดับ BM : 49.11 ม.รทก.
ข้อมูลลำน้ำ
ตลิ่งซ้าย : 49.11 ม.รทก. ตลิ่งขวา : 49.16 ม.รทก.
ระดับท้องน้ำ : 34.49 ม.รทก. ระดับหมุดหลักฐาน : 49.11 ม.รทก.
ระดับศูนย์เสา : 20.13 ม.รทก.      
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
  ระดับน้ำฝนปัจจุบัน :

0.00

มม. เฝ้าระวัง :

60.00

มม. วิกฤต :

90.00

มม.
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ
ระดับน้ำปัจจุบัน :

27.58

ม.รทก. ปริมาณการไหลปัจจุบัน :

163.80

ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังน้ำท่วม :

48.61

ม.รทก. วิกฤตน้ำท่วม :

49.11

ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง :

24.10

ม.รทก. วิกฤตน้ำแล้ง :

22.90

ม.รทก.
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 49.11 48.61 22.90 24.10 27.58 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.