ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC141002
ที่ตั้ง : ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สถานีตรวจวัด : Water Level (Discharge)
ลุ่มน้ำย่อย : แม่น้ำแควน้อย
ชื่อสถานี : สะพานวังปลาหมู
พิกัด UTM : 13.922704, 99.477259
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำแม่กลอง
ระดับ BM : 0.00 ม.รทก.
ข้อมูลลำน้ำ
ตลิ่งซ้าย : 33.02 ม.รทก. ตลิ่งขวา : 33.03 ม.รทก.
ระดับท้องน้ำ : 15.55 ม.รทก. ระดับหมุดหลักฐาน : 0.00 ม.รทก.
ระดับศูนย์เสา : 15.95 ม.รทก.      
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ
ระดับน้ำปัจจุบัน :

23.35

ม.รทก. ปริมาณการไหลปัจจุบัน :

130.70

ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังน้ำท่วม :

32.52

ม.รทก. วิกฤตน้ำท่วม :

33.02

ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง :

19.34

ม.รทก. วิกฤตน้ำแล้ง :

18.08

ม.รทก.
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 33.02 32.52 18.08 19.34 23.35 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.