ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC141101
ที่ตั้ง : ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
สถานีตรวจวัด : Water Level (Discharge)
ลุ่มน้ำย่อย : แม่น้ำภาชี
ชื่อสถานี : สะพานตะนาวศรี
พิกัด UTM : 13.515902, 99.347945
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำแม่กลอง
ระดับ BM : 117.71 ม.รทก.
ข้อมูลลำน้ำ
ตลิ่งซ้าย : 116.31 ม.รทก. ตลิ่งขวา : 116.29 ม.รทก.
ระดับท้องน้ำ : 103.42 ม.รทก. ระดับหมุดหลักฐาน : 117.71 ม.รทก.
ระดับศูนย์เสา : 103.65 ม.รทก.      
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ
ระดับน้ำปัจจุบัน :

104.75

ม.รทก. ปริมาณการไหลปัจจุบัน :

12.38

ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังน้ำท่วม :

115.79

ม.รทก. วิกฤตน้ำท่วม :

116.29

ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง :

107.36

ม.รทก. วิกฤตน้ำแล้ง :

106.05

ม.รทก.
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 116.29 115.79 106.05 107.36 104.75 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.