ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 17.63 17.13 0.59 1.47 7.14 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี (TC140102)

1 / 6
2 / 6

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี  - image001
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี  - image002