ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 78.38 77.88 70.50 71.30 71.12 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานบ้านบึงหัวแหวน (TC140703)

1 / 6
2 / 6

สะพานบ้านบึงหัวแหวน - image001
สะพานบ้านบึงหัวแหวน - image002