ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 75.68 75.18 55.93 57.54 55.12 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานดาวดึงส์ (TC140806)

1 / 6
2 / 6

สะพานดาวดึงส์ - image001
สะพานดาวดึงส์ - image002