ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 33.02 32.52 18.08 19.34 23.26 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานวังปลาหมู (TC141002)

1 / 6
2 / 6

สะพานวังปลาหมู - image001
สะพานวังปลาหมู - image002