สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ระดับน้ำปกติ
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง
   
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก
ปริมาณน้ำฝนปกติ
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E)
กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 18 เมษายน 2024 07:29 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ 18/04/2024 05:53 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานดาวดึงส์ 18/04/2024 05:53 0.0 0.0 0.0 57.33 148.20
สะพานบ้านเก่า 18/04/2024 05:53 0.0 0.0 0.0 26.79 163.80
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 18/04/2024 05:53 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพาน กฟผ.อุทิศ 18/04/2024 05:53 0.0 0.0 0.0 41.23 308.20
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 18/04/2024 05:53 0.0 7.5 7.5 n/a n/a
สะพานบ้านหนองปรือ 18/04/2024 05:53 n/a n/a n/a 141.17 0.00
สะพานบ้านบึงหัวแหวน 18/04/2024 05:53 0.0 0.0 0.0 71.04 0.20
สะพานตะนาวศรี 18/04/2024 05:53 n/a n/a n/a 104.03 0.42
สะพานวังปลาหมู 18/04/2024 05:53 n/a n/a n/a 23.21 117.00
สะพานแควใหญ่ 11/04/2024 09:07 0.0 0.0 0.5 24.49 120.65
สะพานบ้านท่าเรือ 18/04/2024 05:53 n/a n/a n/a 4.94 4.20
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี 18/04/2024 05:54 0.0 0.0 0.0 7.29 23.40
สะพานธนะรัชต์ 18/04/2024 05:54 0.0 0.0 0.0 0.87 -999.00
สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ 18/04/2024 05:54 0.0 0.0 0.0 1.18 -999.00