ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC140104
ที่ตั้ง : ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
สถานีตรวจวัด : Rainfall, Water Level (Discharge), CCTV
ลุ่มน้ำย่อย : แม่น้ำแม่กลอง
ชื่อสถานี : สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์
พิกัด UTM : 13.419183, 99.961218
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำแม่กลอง
ระดับ BM : 2.10 ม.รทก.
ข้อมูลลำน้ำ
ตลิ่งซ้าย : 3.39 ม.รทก. ตลิ่งขวา : 2.52 ม.รทก.
ระดับท้องน้ำ : -14.58 ม.รทก. ระดับหมุดหลักฐาน : 2.10 ม.รทก.
ระดับศูนย์เสา : 0.00 ม.รทก.      
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
  ระดับน้ำฝนปัจจุบัน :

0.00

มม. เฝ้าระวัง :

60.00

มม. วิกฤต :

90.00

มม.
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ
ระดับน้ำปัจจุบัน :

-0.00

ม.รทก. ปริมาณการไหลปัจจุบัน :

-999.00

ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังน้ำท่วม :

2.02

ม.รทก. วิกฤตน้ำท่วม :

2.52

ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง :

-10.56

ม.รทก. วิกฤตน้ำแล้ง :

-11.90

ม.รทก.
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 2.52 2.02 -11.90 -10.56 -0.00 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.