ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC140805
ที่ตั้ง : ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
สถานีตรวจวัด : Rainfall
ลุ่มน้ำย่อย : -
ชื่อสถานี : สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ
พิกัด UTM : 15.153577, 98.452855
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำแม่กลอง
ระดับ BM : 0.00 ม.รทก.
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
  ระดับน้ำฝนปัจจุบัน :

0.00

มม. เฝ้าระวัง :

60.00

มม. วิกฤต :

90.00

มม.